Manteniment del sistema informàtic

No cal discutir que disposar d’un sistema informàtic àgil i eficaç és fonamental per a qualsevol empresa. Tot i que la informàtica ens és de gran ajuda, sovint pot complicar-nos la vida en el moment menys esperat.

Per aquesta raó, oferim contractes de manteniment informàtic. Aquesta solució t’ofereix la possibilitat d’oblidar-te de qualsevol problema informàtic a l’empresa. No hi ha res com anticipar-se als possibles problemes a través del manteniment preventiu, que actuar només quan ja s’ha produït un problema.

El nostre manteniment destaca per:

Prevenció

Visites periòdiques a domicili o en remot, amb l'objectiu de preveure amb antelació qualsevol incidència que pugui succeïr

Servei

Servei tècnic telefònic proper, amb atenció immediata en remot i a domicili

Bonificacions

Hora gratuïta de suport per a nous projectes per cada dos equips amb manteniment contractat vigent

Confidencialitat

Ens comprometem al màxim amb la confidencialitat en el tractament de la informació

Compromís

Oferim un compromís d'assistència amb un màxim de dos dies hàbils

Assessorament

La nostra experiència serà el vostre millor assessorament per a nous projectes

Multiplataforma

Donem suport a sistemes Windows, MacOS i Linux

Transparència

Generem informes de situació anual perquè conegui l'estat informàtic de la seva empresa

Estalvi

Descomptes en l'adquisició de hardware i components